Sazināties ar DutchRecruit

 

Birojs Latvijā, Rīgā

Santa Naģe, Lelde Vītola & Anete Gulbinska
Merkela Iela 11, LV – 1050 Riga
Tel. Santa: +371 26001108
Tel. Lelde: +371 29600565
Fix: +371 67212264
E-mail: santa@dutchrecruit.lv
E-mail: lelde@dutchrecruit.lv
E-mail: anete@dutchrecruit.lv

Pieteikuma anketa DutchRecruitThe expiry date of this licence


The expiry date of this licence


The expiry date of this licence


The expiry date of this licence


The expiry date of this licence


The expiry date of this licence


The expiry date of this licence


The expiry date of this licence


The expiry date of this licence


The expiry date of this licence


The expiry date of this licence


The expiry date of this licence


The expiry date of this licence


The expiry date of this licence


The expiry date of this licence


The expiry date of this licence


The expiry date of this licence


The expiry date of this licence

VājasVidējasLabasIzcilas


VājasVidējasLabasIzcilas


VājasVidējasLabasIzcilas

Pieredze Latvijā

Darba pieredze Latvijā

+ Pievienot papildus darba vietu

Darba pieredze ārzemēs

Cita pieredze

+ Pievienot papildus darba vietu


Apliecinājums nr. 1*

Es apliecinu, ka man ir derīga B kategorijas autovadītāja apliecība un es apņemos saņemt darba automašīnu Nīderlandē, lai nogādātu sevi un citus darbiniekus no/uz darbu. Vadītāja apliecības nozaudēšanas gadījumā un jebkuru citu pārkāpumu gadījumā, uzņemos obligāti informēt darba devēju. Noteikumu neievērošanas gadījumā var tikt uzteikts darbs un ir jāatgriežās Latvijā, neradot zaudējumus darba devējam un DutchRecruit.

Esmu izlasījis, sapratis un piekrītu Apliecīnājumam nr.1. Visa manis sniegtā informācija šajā pieteikumā ir patiesa un bez maldiem.*

Apliecinājums nr.2*

Es piekrītu, ka personas datu (vārds, uzvārds, kontaktinformācija,fotogrāfijas, pases attēls u.c.) ievākšanas un šo datu apstrādes pārzinis ir SIA “Westflex Riga”, reģ.Nr. 40103366446, Merķeļa iela 11, Rīga, LV-1050, esmu informēts par personas datu apstrādes mērķi- darbā iekārtošanas pakalpojumu sniegšana ārvalstīs, kā arī pilnībā piekrītu, ka ievāktā informācija tiks pārsūtīta potenciālajam darba devējam/devējiem vai citiem darbiekārtošanās pakalpojumu sniedzējiem Eiropas Savienībā, kā arī – darba līguma noslēgšanai, darba atļaujas un citu nepieciešamo dokumentu noformēšanai mērķa sasniegšanai un piekrītu augstākminētajai datu apstrādei, kā arī pilnvaroju datu pārzini nosūtīt ievāktos personas datus trešajām personām mērķa sasniegšanai (darba tiesisko attiecību nodibināšanai) un atgriezeniskās saiknes saņemšanai no sadarbības partneriem.

Esmu izlasījis, sapratis un piekrītu Apliecīnājumam nr.2. Visa manis sniegtā informācija šajā pieteikumā ir patiesa un bez maldiem.*

Papildus informācija*

Esmu informēts, ka dati ir iesniegti brīvprātīgi un man ir tiesības uz piekļuvi, datu labošanai vai dzēšanai pēc pieprasījuma.

+ Pievienot failu

Plašāku informāciju par personas datu apstrādi, atradīsiet mūsu Paziņojumā par konfidencialitāti.